Čestné prohlášení sleva na manželku / manžela

Hledáte čestné prohlášení pro uplatnění slevy na manželku / manžela? Máme pro Vás formuláře čestného prohlášení manžela nebo manželky! Použijete je pak pro Finanční úřad do podání daňového přiznání – daň z příjmu fyzických osob. Připravili jsme pro Vás několik informací o tom, proč je čestné prohlášení třeba, kdy ho můžete použít a online vzor ke stažení ve formátech .doc, .docx, .pdf. Všechny naše vzory odpovídají již novému občanskému zákoník a jsou aktuální i pro roky 2022 a 2023.

Pozor, v článku níže naleznete pouze čestné prohlášení pro slevu na manželku a manžela. Pokud hledáte čestné prohlášení o výši příjmu – pokračujte, zde na článek čestné prohlášení o výši příjmu. Zde článek o nulovém příjmu. A zde čestné prohlášení o společné domácnosti.

Čestné prohlášení manželky – manžela

Čestné prohlášení pro slevu na manžela, manželku se využije především v případech, kdy máte doložit, že jste neměli ve zdaňovacím období roku příjmy překračující 68 000 Kč.

Slevu na manželku, manžela si poplatník uplatní, pokud je jeho manželka – manžel bez příjmů nebo jehož příjmy nepřekračují za kalendářní rok 68 000 Kč.Pokud manžel nebo manželka podniká,pak se sem počítá pouze zisk po odpočtu daňové uznatelných nákladů, nikoliv tržby. Většinou se jedná o ženy na rodičovské dovolené, nezaměstnané, nebo pokud ještě druhý z partnerů studuje.

Do příjmů pro účely uplatnění slevy se nezapočítává rodičovský příspěvek, ale započítává mateřská! Pozor na to.

Pokud máte příjmy do hranice 68 000 Kč, pak je poplatník podávající daňové přiznání oprávněn využít slevu na dani ve výši 24 840 korun.

Do vlastních příjmů manželky (manžela) se nezahrnují:
dávky státní sociální podpory, tj. přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné.
dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
dávky osobám se zdravotním postižením,
příspěvek na péči, sociální služby,
dávky pomoci v hmotné nouzi, tj příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc,
státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen,
u manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.
Čestné prohlášení sleva na manželku
Čestné prohlášení sleva na manželku
Do příjmu manželky (manžela) se zahrnuje:
veškeré výdělky (včetně příjmů, které se nezdaňují nebo neuvádějí v daňovém přiznání)
podpora v nezaměstnanosti
nemocenská i náhrada mzdy při pracovní neschopnosti nebo při ošetřování člena rodiny
peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)
veškeré druhy důchodů (například invalidní, starobní)
výživné manželky po rozvodu

Nově můžete uplatnit slevu na manžela (manželku) a daňového zvýhodnění na děti i v případě použití paušálních výdajů, to v minulých letech nebylo možné.

Pokud jste se vzali v průběhu roku, uplatňujete ten počet měsíců, po které bylo uzavřeno manželství na začátku měsíce. Tzn. pokud se vezmete 23.7.2019, slevu si můžete uplatnit od srpna – prosince – 5/12 slevy.

Čestné prohlášení sleva na manželku (manžela)

Prohlášení je použitelné v případech uplatnění slevy na na manžela (manželku) na finančním úřadě (prohlášení manžela – manželky, že nemá příjmy vyšší než 68 000 Kč).

Čestné prohlášení manželky /la – vzor

Níže naleznete ukázku formuláře čestného prohlášení o příjmu manželky /la. Tento vzor si můžete vytisknout, nebo si rovnou stáhněte vzor ve formátu .doc, .docx nebo .pdf níže!

Chceteli si přečíst více o tom, jak psát čestná prohlášení pokračujte sem.
Máte dotaz, který jsme v článku nezodpověděli? Napiště nám níže do komentářů, budeme se tomu věnovat.

Formulář čestného prohlášení sleva na manžela – manželku

Čestné prohlášení sleva na manželku manžela doc ke stažení

Čestné prohlášení sleva na manželku manžela docx ke stažení

Čestné prohlášení sleva na manželku manžela pdf ke stažení

Všechny naše vzory odpovídají již novému občanskému zákoníku!

Vzor formuláře čestného prohlášení sleva na manžela – manželku

Čestné prohlášení
Já, níže podepsaný/á
Pan/paní ……………………….………
rodné číslo: ………………………………
Bydliště: …………………………………………………………………..

prohlašuji, že jsem ve zdaňovacím období 20….. neměl/a vlastní příjem přesahující částku uvedenou v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmu (68 000 Kč).

V………………………….. dne………………………………….

Podpis:………………

Čestné prohlášení sleva na manželku / manžela
4.1 (82.22%) 18 hlasů

11 komentářů u “Čestné prohlášení sleva na manželku / manžela”

 1. Dobrý den,
  postrádám informaci o období, které musím o roku 2017 zahrnout.
  Manželka obdržela v lednu 2017 mzdu za prosinec 2016. Zahrnuje se do příjmů za rok 2017?
  V lednu roku 2018 obdržela mzdu za prosinec r. 2017. je to příjem za rok 2017, nebo 2018?
  Platí v tomto případě, že účetní období 2017 trvá do 31.1.2018?
  Děkuji za vysvětlení.

  1. Dobrý den, pokud se jedná o mzdu, počítá se v lednu k předchozímu roku (pokud je to výplata za práci v prosinci?). Pokud podniká a eviduje příjmy, pak záleží, kdy příjem přišel na účet -> práci odvede v prosinci, peníze dostane v lednu, počítá se až do nového roku.

   Redakce

 2. Chyba: Slevu na manželku (manžela) nelze uplatnit u poplatníka, který uplatňuje výdaje paušálem. Za rok 2017 už to jde, ale jen na paušál do 1000000. Prosím nedezinformujte lidi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *