Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti – vzor, formulář

Hledáte čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti online? My jsme pro Vás připravili několik informací o tom, co vlastně stvrzujete a online vzor (formulář, tiskopis) ke stažení ve formátech .doc, .docx, .pdf.

Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti – důvod sepsání formuláře

Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti se využije především v případech,pokud se ucházíte o volné pracovní místo. Prohlášení je tak požadováno jak pro soukromá zaměstnání, tak pro přijetí do služebního poměru.
Toto prohlášení je také podmínkou pro získání registrace pro poskytování sociálních služeb dle § 79, odst. 1, písm. b zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dále pak pro vydání pověření pro vykonávání sociálně-právní ochrany dle § 49, odst. 2, písm. c zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v platném znění.

Co je to bezúhonnost? Jste bezúhonní?

Dle zákona je definice trestní bezúhonnosti následující: za bezúhonného nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen; jestliže trestní stíhání pro takový trestný čin bylo podmíněně zastaveno nebo bylo-li rozhodnuto o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, je předpoklad bezúhonnosti splněn až po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci těchto rozhodnutí.

Zahlazení odsouzení znamená, že se na dříve odsouzeného bude hledět jako by odsouzen nebyl a zahlazené odsouzení se již nebude ve výpisu z rejstříku trestů uvádět.

Další použitelné vzory

Při dokládání prohlášení o bezúhonnosti je možné že využijete i:
Čestné prohlášení o svéprávnosti
Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti tiskopis

Níže naleznete ukázku formuláře čestného prohlášení o trestní bezúhonnosti. Tento vzor si můžete vytisknout, nebo si rovnou stáhněte vzor ve formátu .doc, .docx nebo .pdf níže!Vzor formuláře čestného prohlášení o trestní bezúhonnosti

Čestné prohlášení
Já, __________________________ (Jméno a příjmení) narozen/a ___________________

(datum narození), rodné číslo _________________, bytem

_________________________________________________ (adresa trvalé bydliště)

ČESTNĚ PROHLAŠUJI, ŽE JSEM V MINULOSTI NEBYL/A SOUZEN/A PRO ÚMYSLNÝ TRESTNÝ ČIN A ANI PRO TRESTNÝ ČIN SPÁCHANÝ Z NEDBALOSTI, ZÁROVEŇ PROHLAŠUJI, ŽE V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ PROTI MNĚ VEDENO TRESTNÍ STÍHÁNÍ.

V ___________________ (místo sepsání) dne ____________________ (aktuální datum)

Podpis _____________________

Chceteli si přečíst více o tom, jak psát čestná prohlášení pokračujte sem.

Formulář čestného prohlášení o trestní bezúhonnosti ke stažení

Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti doc ke stažení online

Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti docx ke stažení online

Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti pdf ke stažení online
Máte nějaký dotaz? Napište nám dolů do komentářů!

Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti – vzor, formulář
4.5 (90%) 2 hlasů

1komentářů u “Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti – vzor, formulář”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *