Čestné prohlášení o výdělku

Nekteří z našich čtenářů hledali na našich stránkách čestné prohlášení o výdělku. Celkem existuje více variant čestného prohlášení při řešení daní a daňového přiznání. Všechny varianty čestného prohlášení o výdělku pro Vás máme zpracované ke stažení ve formátech .pdf, .doc., i .docx.

Čestné prohlášení o výdělku

Čestné prohlášení o výdělku použijete při podávání daňové přiznání.
1)  Čestné prohlášení o tom, že jako manželka nebo manžel jste si vydělal méně než je 68 000 korun (platí i pro roky 2019 a 2020) – pak je třeba souběžně s daňovým přiznáním odevzdat prohlášení manželky nebo manžela o splnění stanoveného limitu 68 000 korun
2)   Čestné prohlášení o tom, že jste si nevydělali nic z podnikání, i když máte živnostenský list a nebudete tak podávat daňové přiznání.
3)   Nebo čestně prohlašujete výši svých příjmů pro nadaci, když žádáte o příspěvek.

Všechny tyto vzory naleznete níže.

Čestné prohlášení o výdělku

Tyto vzory použijete pro bod 1.
Čestné prohlášení o výdělku ke stažení online doc – word

Čestné prohlášení o výdělku ke stažení online docx – word

Čestné prohlášení o výdělku ke stažení online pdf

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PŘÍJMECH

Já, níže podepsaný/á
Jméno, příjmení:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
Prohlašuji, že jsem ve zdaňovacím období roku …………………………. neměl(a) příjmy překračující hranici 68 000 Kč nutnou pro uznání slevy na manžela/manželku

V ………………………………………… dne ……………………………
Podpis………………………………..

Čestné prohlášení o nulových příjmech

Dětailně je tato problematika rozpracovaná zde.
Čestné prohlášení o nulových příjmech pdf ke stažení

Čestné prohlášení o nulových příjmech docx ke stažení

Čestné prohlášení o nulových příjmech doc ke stažení

Čestné prohlášení
Já, níže podepsaný/á
Jméno, příjmení:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:

Prohlašuji, že jsem ve zdaňovacím období roku …………………………. neměl(a) žádné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V …………………………………………
dne ……………………………

Podpis………………………………..

Čestné prohlášení o výši výdělku vzor

čestné prohlášení o výši příjmu .pdf

čestné prohlášení o výši příjmu .docx

čestné prohlášení o výši příjmu .doc

Čestné prohlášení o výdělku
Čestné prohlášení o výdělku
Čestné prohlášení o výdělku
4 (80%) 2 hlasů

1komentářů u “Čestné prohlášení o výdělku”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *