Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Hledáte čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti online? My jsme pro Vás připravili několik informací o tom, co vlastně stvrzujete a online vzor ke stažení ve formátech .doc, .docx, .pdf. Formulář byl zkontrolován i pro roky 2019 a 2020.

Čestné prohlášení o zdravotním stavu – důvod sepsání

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti se využije především v případech,pokud se ucházíte o volné pracovní místo spadající pod zákon o státní službě. Sem patří především úředníci ministerstva, úřadu vlády a další státní úřady jako je úřad práce.
Mimo to, že jste na pohovoru při příjmu nového zaměstnance úspěšní musíte také splnit následující náležitosti dle § 25 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.:

a) být státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
b) dosáhnout věku 18 let,
c) být plně svéprávný,
d) být bezúhonný,
e) dosáhnout vzdělání stanoveného tímto zákonem a
f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

A právě kvůli poslednímu bodu musíte sepsat čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.
Často uchazeči o zaměstnání potřebují také prohlášení o bezúhonnosti, případně také prohlášení o svéprávnosti.

čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Níže naleznete ukázku formuláře čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti. Tento vzor si můžete vytisknout, nebo si rovnou stáhněte vzor ve formátu .doc, .docx nebo .pdf níže!

Vzor formuláře čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti

Čestné prohlášení
Já, __________________________ (Jméno a příjmení) narozen/a ___________________

(datum narození), rodné číslo _________________, bytem

_________________________________________________ (adresa trvalé bydliště)

Prohlašuji, na základě znalosti svého zdravotního stavu, že mám potřebnou zdravotní způsobilost k výkonu služby na služebním místě ________________________________________________________________________ (doplňte označení služebního místa podle oznámení o vyhlášení výběrového řízení) dle § 25 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

V ___________________ (místo sepsání) dne ____________________ (aktuální datum)

Podpis _____________________

Chceteli si přečíst více o tom, jak psát čestná prohlášení pokračujte sem.

Formulář čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti ke stažení

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti doc ke stažení online

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti docx ke stažení online

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti pdf ke stažení online

Máte nějaký dotaz? Napište nám dolů do komentářů!

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
5 (100%) 1 hlasů

2 komentářů u “Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *