Jak napsat čestné prohlášení vzor

Jistě jste se někdy setkali s požadavkem úřadů, či zaměstnavatele na dodání čestného prohlášení k určité skutečnosti. V tomto článku se dozvíte obecné informace o čestném prohlášení, a také Jak napsat čestné prohlášení.

Jak napsat čestné prohlášení – Čestné prohlášení definice

Čestné prohlášení je často používaný nástroj pro osvědčení určité skutečnosti. Nelze ho ale používat jako důkazní materiál. Při sepsání čestného prohlášení tedy prohlašujete něco, co by měla být pravda, jinak Vám hrozí sankce (pouze dosvědčuje, ale nedokazuje žádné skutečnosti). V ojedinělých případech lze podle platného správního řádu stále využít čestné prohlášení jako náhradu za důkaz listinou, ale jen pokud to umožňuje zvláštní zákon (§ 53 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Jak napsat čestné prohlášení vzor
Jak napsat čestné prohlášení vzor

Využití čestného prohlášení

Často je čestné prohlášení využíváno institucemi jako jsou pojišťovny, ministerstva i obyčejné podniky při potvrzování skutečností. Může být také součástí smluv mezi jednotlivými stranami.

Kdo sepisuje čestné prohlášení

Čestné prohlášení nemusí sepisovat pouze fyzická osoba, ale také právnická osoba, samozřejmě, že v zastoupení například jednatele.

Jak se píše čestné prohlášení

Čestné prohlášení jsme pro Vás připravili online níže. Jedná se o obecný vzor. Pokud hledáte konkrétní vzor pro konkrétní situaci, sestavili jsme pro Vás přehled těch nejpoužívanějších čestných prohlášení zde.

Vybrat si můžete z čestného prohlášení pro finanční úřad, o zdravotní způsobilosti, prohlášení pro slevu na dítě, svéprávnosti, příjmu, společné domácnosti atd.

Čestné prohlášení tak můžete vytisknout z našich vzorů, sepsat si ho sami na počítači (nezapomeňte dodržet nezbytné části) nebo jednoduše vzít tužku a papír a sepsat si ho vlastnoručně, všechny varianty jsou akceptovatelné. Nejdůležitější je neopomenout nutné náležitosti.

Čestné prohlášení obsah – dle občanského zákoníku

Čestné prohlášení by mělo obsahovat jednoznačnou identifikaci toho, kdo čestně něco prohlašuje. Tedy Vás. Proto napiště své jméno a příjmení, datum narození (případně rodné číslo) a adresu trvalého bydliště.
Následuje samotný obsah, tedy skutečnosti, které stvrzujete prohlášením.
Dále je nutné uvést datum a místo sepsání čestného prohlášení, nakonec ještě připojte vlastnoruční podpis.

Pokud máte nějaký dotaz k čestnému prohlášení, napište níže do komentářů!

Vzor čestného prohlášení – Jak napsat čestné prohlášení

Níže jsme pro Vás připravili textovou ukázku čestného prohlášení. Můžete si ho zkopírovat a vytisknout. Pod ukázkou jsme pro Vás připravili ještě vzor ve formátu .doc, .docx a .pdf

Vzor – Jak napsat čestné prohlášení

Čestné prohlášení
Já, __________________________ (Jméno a příjmení) narozen/a ___________________

(datum narození), rodné číslo _________________, bytem

_________________________________________________ (adresa trvalé bydliště)

tímto čestně prohlašuji,

že ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

V ___________________ (místo sepsání) dne ____________________ (aktuální datum)

Podpis _____________________

Vzory čestné prohlášení ke stažení online

Čestné prohlášení pdf ke stažení online

Čestné prohlášení Word doc ke stažení online

Jak napsat čestné prohlášení Word docx ke stažení online

Vyplněný vzor čestného prohlášení

Čestné prohlášení
Já, František Šimek
narozen/a 30.2.1991
, rodné číslo 910230/2015,
bytem

Železnohorská 8543/3, Pardubice 234 54 (adresa trvalé bydliště)

tímto čestně prohlašuji,

že jsem tento článek sepsal podle svého nejlepšího vědomí i svědomí tak, aby byl pro čtenáře co nejpřínosnější.

V Pardubicích dne 14.9.2016

Podpis Šimek

jak se píše čestné prohlášení
jak se píše čestné prohlášení

Jak napsat čestné prohlášení vzor
4.4 (88.42%) 19 hlasů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *