Čestné prohlášení o výši příjmu vzor

Hledáte čestné prohlášení o výši příjmu? Máme pro Vás formuláře pro nulový příjem i pro vepsání hodnoty! Použijete je pak pro Finanční úřad, nadace či zdravotní pojišťovnu. Připravili jsme pro Vás několik informací o tom, proč je čestné prohlášení třeba, kdy ho můžete použít a online vzor ke stažení ve formátech .doc, .docx, .pdf.

Pozor, v článku níže naleznete pouze čestné prohlášení o výši příjmu. Pokud hledáte čestné prohlášení o nulovém příjmu – pokračujte zde na článek čestné prohlášení o nulovém příjmu. Zde článek o příjmu – sleva na manželku (manžela). A zde čestné prohlášení o společné domácnosti.

Čestné prohlášení o příjmu

Čestné prohlášení o výši příjmu se využije především v případech, kdy máte doložit výši Vašich příjmů ze všech zdrojů. Například při žádosti pro nadaci apod.

Čestné prohlášení o výši příjmu – vzor

Níže naleznete ukázku formuláře čestného prohlášení o příjmu. Tento vzor si můžete vytisknout, nebo si rovnou stáhněte vzor ve formátu .doc, .docx nebo .pdf níže!Chceteli si přečíst více o tom, jak psát čestná prohlášení pokračujte sem.

Formulář čestného prohlášení o výši příjmu

čestné prohlášení o výši příjmu .doc

čestné prohlášení o výši příjmu .docx

čestné prohlášení o výši příjmu .pdf

Vzor formuláře čestného prohlášení o výši příjmu

Čestné prohlášení
Já, níže podepsaná/ý (žadatel či zákonný zástupce)

Příjmení, jméno, titul ………………………………………………………………………………………………

Rodné číslo …………………………………………………………………………………………………………..….

Telefon/mobil …………………………………………………………………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………..….

Adresa trvalého pobytu ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Prohlašuji, že můj pravidelný měsíční příjem je ve výši Kč:…………………………..

Invalidní důchod ….……………………….
Podnikání – název firmy ……………………………………………………..
– adresa sídla firmy ……………………………………………
– IČ ………………………………………………………………………
Zaměstnání – název zaměstnavatele ……………………………………..
– Adresa sídla zaměstnavatele …………………………..
– IČ ………………………………………………………………………
Jiné příjmy v měsíční výši Kč:

………………………………….. Sociální dávky

…………………………………… Příspěvek na péči

……………………………………. Ostatní, např. výživné, sirotčí důchod, vdovský důchod, apod.

Počet osob ve společné domácnosti ……………………………………………

Celkový čistý měsíční příjem všech osob ve společné domácnosti žadatele je ve výši Kč
…………………………………………….

Průměrné měsíční životní náklady (nájem, inkaso, splátky hypotéky, léky, apod.) ve výši Kč
……………………………………….

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom/a důsledků uvedením nepravdivých údajů.

V …………………………………… dne ……………………….

………………………………………………………………
Podpis žadatele či zákonného zástupce

čestné prohlášení o výši příjmu
čestné prohlášení o výši příjmu
Čestné prohlášení o výši příjmu vzor
5 (100%) 1 hlasů

2 komentářů u “Čestné prohlášení o výši příjmu vzor”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *