Čestné prohlášení o státním občanství – vzor

Hledáte čestné prohlášení o státním občanství České republiky, nebo jakékoliv jiném formulář ke stažení? My jsme pro Vás připravili několik informací o tom, co vlastně stvrzujete a online vzor ve formátech .doc, .docx, .pdf.

Čestné prohlášení o státním občanství – důvod sepsání

Čestné prohlášení o státním občanství se využije především v případech, když se ucházíte o volné pracovní místo spadající pod zákon o státní službě. Sem patří především úředníci ministerstva, úřadu vlády a další státní úřady jako je úřad práce.
Mimo to, že jste na pohovoru při příjmu nového zaměstnance úspěšní musíte také splnit následující náležitosti dle § 25 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.:

a) být státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
b) dosáhnout věku 18 let,
c) být plně svéprávný,
d) být bezúhonný,
e) dosáhnout vzdělání stanoveného tímto zákonem a
f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.

A právě kvůli bodu a) musíte sepsat čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.
Často uchazeči o zaměstnání potřebují také prohlášení o bezúhonnosti (bod d), případně také prohlášení o svéprávnosti(bod c) a nebo prohlášení o zdravotní způsobilosti (bod f).

čestné prohlášení o státním občanství
Čestné prohlášení o státním občanství

Co je to státní občanství?

Občanství je vztah fyzické osoby k veřejnoprávní územní korporaci, např. státu. Původně to byla příslušnost ke svobodnému městu, dnes se tak nazývá zejména příslušnost ke státu nebo k samosprávným územním korporacím nebo i k mezinárodní organizaci.
zdroj: wikipedia.org

Čestné prohlášení o státním občanství – vzor

Níže naleznete ukázku formuláře čestného prohlášení o státním občanství. Tento vzor si můžete vytisknout, nebo si rovnou stáhněte vzor ve formátu .doc, .docx nebo .pdf níže!

Vzor formuláře čestného prohlášení o státním občanství

Čestné prohlášení
Já, __________________________ (Jméno a příjmení) narozen/a ___________________

(datum narození), rodné číslo _________________, bytem

_________________________________________________ (adresa trvalé bydliště)

S odkazem na § 25 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, tímto čestně prohlašuji, že k dnešnímu dni (tj. ke dni podání žádosti o přijetí do služebního poměru) jsem státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v souladu s § 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě.

V ___________________ (místo sepsání) dne ____________________ (aktuální datum)

Podpis _____________________

Chceteli si přečíst více o tom, jak psát čestná prohlášení pokračujte sem.

Formulář čestného prohlášení o státním občanství ke stažení

čestné prohlášení o státním občanství pdf ke stažení

čestné prohlášení o státním občanství docx ke stažení

čestné prohlášení o státním občanství doc ke stažení
Máte nějaký dotaz? Napište nám dolů do komentářů!

Čestné prohlášení o státním občanství – vzor
5 (100%) 1 hlasů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *