Prohlášení rodičů o jménu dítěte + vzor

Děvet měsíců jste čekali na narození potomka a vedli diskuze o tom, jaké ponese jméno. Porod se blíží a každá porodnice, či doktor přistupují k určení jména Vašeho potomka jinak aktivně. V některých porodnicích po Vás budou chtít jména chlapce či dívky dopředu, jinde ho chtějí až po porodu. Pojďme se podívat, jaké jsou podmínky pro volbu jména, jak vypadá souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte a na konci článku máme ke stažení formulář prohlášení rodičů o volbě jména dítěte.

Poučení k prohlášení rodičů o jménu dítěte

Jméno dítěte má svá pravidla, pojďme si je společně projít!

Čestné prohlášení o jménu dítěte
Čestné prohlášení o jménu dítěte

Do matriční knihy není možné zapsat jména různým způsobem zkomolená, zdrobnělá či domácká. Rovněž není možné zapsat chlapci jméno dívčí a opačně. Matrika dále nemá oprávnění zapsat jméno, pokud je jí známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, pouze za splnění podmínky, že sourozenci mají společné rodiče.

Vzniknou-li pochybnosti o správní pravopisné podobě jména, je zapotřebí předložit doklad vydaný znalcem.

Českým státním občanům mohou být zapsána dvě jména, která však nesmí být totožná. Dítěti, které není občanem České republiky a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze zapsat více jmen.

Nelze mít dvě děti stejných rodičů se stejným křestním jménem.

Nevyplnění prohlášení o jménu dítěte – důsledky

V případě nepodepsání prohlášení rodičů o jménu dítěte oběma rodiči nemá matrika právo jméno zapsat, pokud podpisy nebudou doplněny po vyzvání, oznámí matrika tuto skutečnost soudu, který určí dítěti jméno. Do doby rozhodnutí soudu bude jméno dítěte uváděno jako „NEURČENO“.

Při nevyplnění prohlášení o jménu, určí jméno soud!

Prohlášení rodičů o volbě jména dítěte

O zapsání jména do knihy narození se žádá na speciálním formuláři, který je třeba čitelně vyplnit. Aby bylo jméno úředně uznáno, musí být tento formulář opatřen podpisy obou rodičů. Vzor tohoto formuláře najdete na konci článku.

Co je třeba všechno doložit v porodnici?

Aby mohl být váš drobeček zapsán na matrice do knihy narození a následně mu byl vyhotoven rodný list, je zapotřebí doložit některé náležitosti dle životní situace rodičů.

ZA TRVÁNÍ MANŽELSTVÍ

předkládají rodiče toto:

a) oddací list, ať už v originále či ověřené kopii

b) občanské průkazy, ev. cestovní doklady cizinců, příp. průkaz povolení k pobytu cizince, pokud mu byl vydán

c) souhlasné prohlášení rodičů o jménu, příp. jménech dítěte

d) souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, není-li údaj o příjmení patrný z oddacího listu. – Pokud chcete nechat příjmení po otci a oba manželé mají příjmení stejné, tak tenhle bod řešit nemusíte 🙂

e) případně další doklady, potřebné k zjištění nebo ověření správnosti údajů, zapisovaných do knihy narození.

MIMO MANŽELSTVÍ, JEHOŽ OTEC NENÍ UVEDEN

V případě, že je otec neznámý
předkládá matka :

a) prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte

b) rodný list, ať už v originále či ověřené kopii

c) v případě rozvodu – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, kde je uvedeno nabytí právní moci, v případě ovdovělé matky – manželův úmrtní list

d) občanský průkaz, ev. cestovní doklady cizinců, příp. průkaz povolení k pobytu cizince, pokud mu byl vydán

e) případně další doklady, potřebné k zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození.

MIMO MANŽELSTVÍ, K NĚMUŽ BYLO URČENO OTCOVSTVÍ

V případě, kdy otce znáte, jste druh a družka, nebo už spolu nežijete.
předloží rodiče :

a) souhlasné prohlášení rodičů o jménu, příp. o jménech dítěte

b) souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství uzavřené na matrice či soudu, popř. rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti

c) rodný list matky a otce dítěte, ať už v originále či ověřené kopii

d) v případě rozvodu – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, kde je uvedeno nabytí právní moci, v případě ovdovělé matky – manželův úmrtní list

e) občanský průkaz, ev. cestovní doklady cizinců, příp. průkaz povolení k pobytu cizince, pokud mu byl vydán

f) případně další doklady, potřebné k zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození.

Prohlášení rodičů o jménu dítěte
Prohlášení rodičů o jménu dítěte

Do kdy musí mít narozené dítě jméno?

Jelikož už mám třetí dítě, setkal jsem se s různými tlaky ze strany sester či doktorů, aby jsme jim už řekli jména dětí (vždy vyplňujete chlapce i dívku – náhody se dějí :)) a předali jim vyplněný formulář co nejdříve. Ono se není čemu divit, mají frmol a za dveřmi čeká dalších 20 maminek na porod.

Do ničeho Vás ale jen tak nutit nemůžou. Nebo můžou, ale vy se nedejte! Nejběžněji předejte vyplněný formulář – prohlášení o jménu dítěte při nástupu do porodnice. Některé maminky ale pořád nemají jasno a rozhodnou se až, když se dítě narodí, aby jméno k miminku „sedělo“, třeba hned na porodním sále.

Na konečné rozhodnutí máte ale 30 dnů od narození dítěte, do té doby může být bezejmenné! Pak už se problém řeší soudní cestou – soud dítěti sám udělí jméno. Doporučuji ale rozhodnou jméno dítěte do 3 dnů po porodu, pak už budete muset na matriku a řešit další papírování.

Formulář prohlášení rodičů o jménu dítěte

Zde máte ke stažení tři vzory prohlášení rodičů o jménu dítěte.
Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte doc

Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte pdf

Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte docx

Přehled porodnic, jde můžete použít náš vzor prohlášení rodičů o jménu dítěte

Ve všech uvedených porodnicích by neměl být problém s použitím našeho vzoru, pokud byste ale z vlastní zkušenosti zjistili, že je někde problém, napište nám do diskuse, přehled upravíme.Tučně jsou vyznačeny ty nemocnice, kde vzory přijímají dle Vašich komentářů.

Město Název porodnice
Benešov Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Boskovice Nemocnice Boskovice s.r.o.
Brno Bohunice Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice
Brno Milosrdných Bratří Nemocnice Milosrdných Bratří
Brno Obilní trh Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Obilní trh
Břeclav Nemocnice Břeclav, p.o.
Čáslav Městská nemocnice Čáslav
Česká Lípa Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
České Budějovice Nemocnice České Budějovice, a.s.
Český Krumlov Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Děčín Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
Domažlice Domažlická nemocnice, a.s.
Frýdek Místek Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.
Havířov Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
Havlíčkův Brod Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Hořovice NH Hospital, a.s., Nemocnice Hořovice
Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové
Cheb KKN a.s., Nemocnice v Chebu
Chomutov Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov o.z.
Chrudim Nemocnice pardubického kraje, a.s., Chrudimská nemocnice
Ivančice Nemocnice Ivančice, p.o.
Jablonec nad Nisou Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
Jeseník Jesenická nemocnice, spol. s. r.o.
Jičín Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Jilemnice Masarykova městská nemocnice Jilemnice
Jindřichův Hradec Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Kadaň Nemocnice Kadaň s.r.o.
Karlovy Vary KKN, a.s., Nemocnice v Karlových Varech
Karviná Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, přísp. org.
Kladno Nemocnice Kladno, a.s.
Klatovy Klatovská nemocnice a.s.
Kolín Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Krnov Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.
Kroměříž Kroměřížská nemocnice, a.s.
Kyjov Nemocnice Kyjov, p.o.
Liberec Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Litoměřice Městská nemocnice v Litoměřicích
Mělník Nemocnice Mělník, a.s.
Mladá Boleslav Oblastní nemocnice, a.s. – Klaudiánova nemocnice
Most Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Náchod Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Neratovice ALMEDA, a.s., Nemocnice Neratovice
Nové Město na Moravě Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Nový Jičín Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
Nymburk – nepříjímají Nemocnice Nymburk, provozovatel AAZAR s.r.o.
Olomouc Fakultní nemocnice Olomouc
Opava Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Ostrava Fifejdy Městská nemocnice Ostrava, p.o.
Ostrava Poruba – příjímají Fakultní nemocnice Ostrava
Ostrava Vítkovice Nemocnice Vítkovice a.s.
Ostrov NEMOS PLUS s.r.o.
Pardubice Pardubická krajská nemocnice a.s.
Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov, p.o.
Písek Nemocnice Písek, a.s.
Plzeň Mulačova nemocnice, s.r.o
Plzeň Lochotín Fakultní nemocnice Plzeň, klinika Lochotín
Praha Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Praha Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Praha I. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce
Praha – U Apolináře Všeobecná fakultní nemocnice
Praha Motol Fakultní nemocnice v Motole
Praha Podolí Ústav pro péči o matku a dítě
Prachatice Nemocnice Prachatice, a.s.
Prostějov Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov
Přerov Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Přerov
Příbram Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Rakovník Nemocnice s poliklinikou Rakovník
Rokycany Rokycanská nemocnice, a.s.
Roudnice nad Labem Podřipská NsP Roudnice n. L., s.r.o.
Rumburk Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Rychnov nad Kněžnou Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.
Slaný Nemocnice Slaný
Sokolov Nemocnice Sokolov
Stod Stodská nemocnice, a.s.
Strakonice Nemocnice Strakonice, a.s.
Svitavy Nemocnice Pardubického kraje, Svitavská nemocnice
Šternberk Nemocnice Šternberk o.z., Středomoravská nemocniční a.s.
Šumperk Šumperská nemocnice, a.s.
Tábor Nemocnice Tábor, a.s.
Teplice Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
Trutnov Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Třebíč Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Třinec Nemocnice Třinec, p.o.
Uherské Hradiště Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
Ústí nad Labem Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, p.o.
Ústí nad Orlicí Orlickoústecká nemocnice a.s.
Valašské Meziříčí Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
Vsetín Vsetínská nemocnice, a.s.
Vyškov Nemocnice Vyškov, p.o.
Zlín Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Znojmo Nemocnice Znojmo, p.o.
Žatec Nemocnice Žatec, o.p.s.
Prohlášení rodičů o jménu dítěte + vzor
4.5 (90%) 4 hlasů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *