Čestné prohlášení OSVČ – 25 tisíc od FÚ – koronavirus, nouzový stav

Hledáte čestné prohlášení že jste nemohl/a tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády? pro Finanční Úřad?

Aktuální informace:

Na příspěvek 25 tisíc, by měl dosáhnout každý podnikatel, který má živnost jako hlavní činnost nebo není nikde zaměstnán, podnikal už před 12. březnem a v čestném prohlášení uvede, že byl kvůli koronaviru nucen omezit svou činnost. Příkladem může být uzavření provozovny nebo omezení jejího provozu, zaměstnanci v karanténě nebo péče o děti.

Zde jsou podmínky pro obdržení příspěvku 25 tisíc od státu

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní, vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání.
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezonní podnikání).
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Jak nyní postupovat? Vyčkejte, ministerstvo financní ve spolupráci s vládou vytvoří formulář, ve kterém buď bude již kolonka na čestné prohlášení, nebo na těchto stránkách, hned,jakmile bude jasné, co se požaduje, bude čestné prohlášení k dispozici.

Čestné prohlášení OSVČ - 25 tisíc od FÚ - koronavirus, nouzový stav
Čestné prohlášení OSVČ – 25 tisíc od FÚ – koronavirus, nouzový stav
Čestné prohlášení OSVČ – 25 tisíc od FÚ – koronavirus, nouzový stav
4.5 (90%) 2 hlasů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *